Ethan Tremblay

Hội nghị thượng đỉnh SBC của CEI tại Ukraine - Trung tâm Công nghệ cờ bạc Thế giới Tiếp theo
2021-10-08

Hội nghị thượng đỉnh SBC của CEI tại Ukraine - Trung tâm Công nghệ cờ bạc Thế giới Tiếp theo

Các tháng tới Hội nghị thượng đỉnh SBC của CIS, do Parimatch cung cấp, được thành lập để cho thấy tiềm năng của Ukraine đối với trung tâm quốc tế lớn tiếp theo về công nghệ cam kết và cờ bạc.