Giấy phép

Alderney Gambling Control Commission

Ủy ban kiểm soát cờ bạc Alderney (AGCC) là một cơ quan độc lập quản lý hoạt động cờ bạc trực tuyến ở Alderney. Nó có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả hoạt động cờ bạc được tiến hành một cách công bằng và trung thực và người chơi được bảo vệ.

Xem thêm